Biografi :
Lægefaglig og anden uddannelse og arbejde

Født i 1941 i Durup, Salling
Mellemskole- og matematisk studentereksamen fra Nykøbing Mors Gymnasium
1956 og 1959
Læge-uddannelse ved Københavns Universitet 1959-1967
1965 Guldmedalje fra Århus Universitet for besvarelse af prisopgave om sammenhængen mellem sukkersyge og åreforkalkning i hjertet. Litteraturoversigten publiceret af Århus Universitet i Acta Jutlandica 1967
Regensianer 1962-67, medlem af Regens-foreningen ”Conventet ”
1976 Dr.med.. Afhandling om direkte og indirekte BT-måling hos ptt. med fedme, forhøjet blodtryk og/eller åreforkalkning i benene
1976 Speciallæge i intern medicin og 1984 speciallæge i kardiologi
1984-2003 Overlæge ved medicinsk afdeling, Frederikssund Sygehus
2004-2005 Overlæge Roskilde Sygehus
1977-2011 Deltids-speciallægepraksis Vesterbrogade, København
1986 Professorkvalificeret ved ansøgning om professorat ved Rigshospitalet, kardiologisk afdeling
1989 Visiting Professor, John Radcliffe Hospital, Oxford Universitet
Forfatter eller medforfatter af 130 videnskabelige arbejder
1987-2001 Formand for Tobaksskaderådet nedsat af Sundhedsministeriet
1997 Ridder af Dannebrog
1990 dumpet i orgelspillet ved den Elementære Organist Uddannelse (EO),  Løgumkloster Kirkemusikskole med filial og undervisning i Bagsværd