Pen`s bog

 

Poul Ebbe har i Januar 2014 udgivet en bog om sin kunst.

Til pressen blev fremsendt neddenstående tekst :

 PEN : OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I KUNSTENS VERDEN

– FRA BARNDOM TIL PENSIONIST

 Lige siden min barndom har jeg haft lyst til at skabe noget – manuelt eller tegninger og malerier. Tidlig i min barndom begyndte jeg at male billeder. Jeg har altid været optaget af farver og former i naturen og har malet talrige landskabsbilleder og abstrakte billeder. Har også arbejdet med akvarelteknik, oliekridt ,linoleumssnit og emaljearbejder på kobber. Har udarbejdet to glasmosaikker til kirker og en række bronzearbejder med udgangspunkt enten i skulpturer i fedtsten eller relieffer i moler. Oversigt over tidligere udstillinger er anført i bogen på p. 123. 

 

I de senere år har jeg haft lyst til at udgive en bog, som vil fortælle om mine oplevelser og udfordringer indenfor kunstens verden. Jeg gik derefter i samarbejde med Allis Helleland, tidligere direktør for Statens Museum for Kunst. Der blev primært udarbejdet digitale mapper over alle de områder, som jeg havde beskæftiget mig med. Det betød nyfotografering og katalogisering af arbejderne. Ud fra disse mapper blev der så udvalgt de 220 billeder, som er med i bogen. Bogen er inddelt i 11 afsnit, som fortæller om de områder og materialer, som har været brugt. Efter en introduktion af Allis Helleland er skrevet et afsnit, som fortæller om vores slægt og familie og mere kronologisk om arbejderne, som er helt tilbage fra min barndom og frem til pensionistalderen, hvor jeg stadig er aktiv indenfor dette område.

 

Bogen er trykt i samarbejde med Clausen Trykkeri i Odense - et firma, som har været ansvarlig for mange bøger indenfor kunstens område. Bogen er udgivet på eget forlag og er nu trykt i 400 eksemplarer. Velux Fonden har ydet støtte til arbejdet.

 

Hvis man i en anmeldelse / omtale af bogen ønsker at bruge nogle af billederne, kan billeder fremsendes digitalt.